Цени

Ние от ЗАГОРА ЕС ЕООД можем да предложим достъпни цени за всяка една фирма в която и да е сфера на дейност.

Цени за счетоводно обслужване:

Фирми нерегистрирани по ЗДДС Цена на месец Фирми регистрирани по ЗДДС Цена на месец
До 20 документа на месец 50 лева До 20 документа на месец 100 лева
От 20 до 50 документа на месец 75 лева От 20 до 50 документа на месец 150 лева
От 50 до 100 документа на месец 100 лева От 50 до 100 документа на месец 200 лева
Над 100 документа на месец по договаряне Над 100 документа на месец по договаряне

Под документ сe разбира: фактура, дебитно или кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен или разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други.

Посочените цени може да варират в зависимост от дейността на фирмата, спецификата на документите, конкретни изисквания на клиента, месечния оборот на фирмата и др.
За да получите конкретна оферта спрямо вашите параметри, моля заповядайте в офиса ни.


За да калкулираме вашата такса за абонаментно обслужване трябва да знаем:

  • Средномесечния документооборот на фирмата
  • Брой персонал
  • Брой банкови сметки
  • Дейността на фирмата
  • Водене на складови наличности

Промоция за новорегистрирани фирми

Свържете се с нас за индивидуална оферта