Данъчни декларации

  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация на юридически лица.
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация на свободни професии.
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация на физически лица.
  • Изготвяне и подаване на декларации за авансов данък.
  • Изготвяне и подаване на статистически отчети.

1 месец безплатно счетоводно обслужване за новорегистрирани фирми