Личен състав и работни заплати

  • Досиета на служителите: изготвяне и обработка на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и др. Подаване на уведомления в НАП.
  • Ведомости за заплати.
  • Изготвяне и подаване в НАП на декларации 1 и 6.
  • Изготвяне на платежни нареждания свързани с осигуровките и данъците на служителите.
  • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ.
  • Попълване и подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице.

1 месец безплатно счетоводно обслужване за новорегистрирани фирми