Регистрация на фирма

  • Съдействаме за изготвянето на документите нужни за регистрация на фирма.
  • Съдействаме за откриването на набирателна сметка в банка.
  • Съдействаме за подаването на документите в Търговския регистър.
  • Можем да ви помогнем в избора на име на фирмата.

1 месец безплатно счетоводно обслужване за новорегистрирани фирми